สนใจเราไม่ทิ้งกัน 6 เดือน พร้อมข่าวเราไม่ทิ้งกัน 6 เดือนล่าสุดทางออนไลน์ (วันนี้)

รวมทุกประเด็น โครงการ เราไม่ทิ้งกัน 6 เดือน

 

จากการจัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยา และดูแลสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย หลังจากพี่ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคระบาดติดต่อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทางภาครัฐบาลของไทย ได้มีการจัดตั้งโครงการช่วยเหลือเยียวยาแรกขึ้นมา นั่นก็คือ โครงการเราไม่ทิ้งกันก่อนที่จะผุดโครงการช่วยเหลืออื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย สำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเพียงแค่ 3 เดือนเท่านั้น แต่ต่อมาด้วยความที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 มีทีท่าที่ยังไม่เสถียร และขณะเดียวกันก็ยังพบเห็นสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการปรับเปลี่ยนความช่วยเหลือให้มากขึ้น และในบทความนี้เราจะมา ไขข้อสงสัยที่พี่น้องประชาชนมีต่อโครงการ เราไม่ทิ้งกัน 6 เดือน นี้ให้มีความประจักษ์มากยิ่งขึ้นกัน 

 

เราไม่ทิ้งกัน 6 เดือน มีการขยายโครงการจริงหรือไม่  

สำหรับการจัดตั้งโครงการเราไม่ทิ้งกันนี้ขึ้นมา มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังตกอยู่ในความยากลำบากอันเนื่องจากการทำงานติดขัด ไม่สามารถหารายได้เช่นดังเดิม ล่าสุดจึงได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าจากแรกเริ่มที่มีการจ่ายเงินจำนวน 5,000 บาทต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 3 เดือนนี้ได้มีการขยายโครงการความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นเพราะสถานการณ์ โควิด-19 ดูท่าจะยังไม่ซาลงง่าย ๆ ครม. จ่ายเยียวยา 5000 เพิ่มเป็น 6 เดือนได้เงินรวม 30000 บาท จึงได้มีการยืดระยะเวลาความช่วยเหลือ จาก 3 เดือนให้กลายเป็น 6 เดือนโดยมีการขยายสิทธิ์แจกอีกเดือนละ 5,000 บาทรวมเป็นทั้งหมด 15,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับ 3 เดือนแรกแล้วก็จะกลายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์พิเศษนี้ยังคงจำกัดจำนวนอยู่ที่ 9,000,000 คน  

 

ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน 6 เดือน ได้ที่ไหน

โดยประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์หรือต้องการเช็คสิทธิ์ของตัวเอง สามารถตรวจสอบ สถานะเราไม่ทิ้งกัน 6 เดือนลงทะเบียน ว่าได้ผ่านเกณฑ์อนุมัติหรือยัง หรือจะเป็นการตรวจสอบ ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา หรือการ ลงทะเบียน ออนไลน์ต่าง ๆ ก็สามารถทำได้ที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการลงทะเบียนแล้ว ก็ยังสามารถยกเลิกการยื่นคำร้อง, ตรวจสอบสิทธิ์, ยื่นทบทวนสิทธิ์ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ได้ครบอีกด้วย 

 

เงินเยียวยาได้ 6 เดือนจริงไหมล่าสุด  

คำตอบคือได้จริง และสำหรับ เราไม่ทิ้งกันลงทะเบียนใหม่ 2566 นี้ มีการกำหนดมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ให้แก่…ประชาชนเดือนละไม่เกิน 4,000 บาทและแจกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือนซึ่งวางแผนไว้ว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนจำนวน 4 ล้านคนได้ และจะมีการพิจารณาในการแจกตามพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนมากก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจึงค่อยกระจายไปยังพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรองลงมา ได้แก่…พื้นที่สีแดง, สีส้ม และสีเหลืองและแต่ละพื้นที่เหล่านี้ก็จะมีการได้รับเงินเยียวยาไม่เท่ากันอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามด้วยการถาโถมของเชื่อไวรัส โควิด-19ละลอกที่ 3 ที่มีความรุนแรงกว่าทุก ๆ ครั้ง จึงทำให้มีการตัดสินใจใช้มาตรการหรือกำหนดการจ่ายเงินเยียวยาได้ค่อนข้างยาก วอนขอให้ประชาชนหมั่นติดตามข่าวสารใหม่กันอยู่เรื่อย ๆ เพราะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

 

ช่วยเหลือรอบ 2 ข่าวเราไม่ทิ้งกัน 6 เดือนล่าสุด 

สำหรับการกำหนดผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับจากการขยาย ขยายเงินเยียวยาเป็น 6 เดือนล่าสุด นี้นอกเหนือไปจากผู้ที่ถือครองสิทธิ์ในการแจกครั้งที่ 1 ต่อเนื่องมาแล้วก็ยังมีการแจกเงินเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนในกลุ่มอื่น ๆ อีก ได้แก่…

  • ผู้สูงอายุ
  • เด็ก
  • ผู้พิการ
  • คนไร้บ้าน
  • ประชาชนที่มีรายชื่อตกหล่นไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากมาตรการอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมเข้ามา
  • ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
  • ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 

 

ติดตามข่าวสาร เราไม่ทิ้งกัน 6 เดือน ได้ผ่านช่องทางเดียวกันนี้ และหวังว่าในปี 2566 นี้จะเป็นปีสุดท้าย ที่ประชาชนชาวไทยจะอยู่กับโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติขับเคลื่อนเศรษฐกิจและชีวิตต่อไป