แนะนำเราชนะรอบใหม่ล่าสุด พร้อมลงทะเบียนเราชนะรอบใหม่ได้วันไหนปี 2566

สรุปโครงการ เราชนะรอบใหม่ล่าสุด ได้ไม่ได้ ได้เท่าไหร่ มาดู

 

ถือเป็นข่าวที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้เลยก็ว่าได้ สำหรับ ข่าวเราชนะวันนี้ ที่ทางรัฐบาลได้ทำการประกาศเพิ่มวงเงินเยียวยา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นสัปดาห์ละ 1,000 บาท เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และลดผลต่อกระทบของประชาชน ที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีพทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของทุกท่านอย่างต่อเนื่อง ก็ไปทำความเข้าใจกับ เราชนะรอบใหม่ และ เราชนะรอบใหม่ล่าสุด ให้มากยิ่งขึ้นพร้อม ๆ กันเลย

 

เราชนะรอบใหม่ล่าสุด : คุณสมบัติเราชนะ

แม้ว่าโครงการเราชนะจะเป็นเงินเยียวยา หรือสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ที่ทางรัฐบาลมีความต้องการมอบให้กับประชาชน แต่ก็ใช่ว่าทุกท่านจะสามารถได้รับ สิทธิ์เราชนะ อย่างทั่วถึงแต่อย่างใด โดยผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับ เราชนะรอบใหม่ล่าสุด เงินเยียวยา, สมัคร และ ลงทะเบียนเราชนะรอบใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้ถือสัญชาติไทย ที่อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ (นับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดของหน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ, ข้าราชการ, ได้รับเงินบำนาญ และเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • มีรายได้พึงประเมินต่อปีต่ำกว่า 300,000 บาท
 • มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

 

การรับสิทธิ์ เราชนะรอบใหม่ล่าสุด

สำหรับผู้ที่ทำการ เช็คสิทธิ์เราชนะตรวจสอบสิทธิ์ และพบว่าตนเองมีสิทธิ์ในการได้รับเงินเยียวยา เราชนะรอบใหม่ล่าสุด ก็ไม่จำเป็นจะต้อง ลงทะเบียน ใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากรัฐบาลจะทำการเพิ่มวงเงินให้ทุกท่านโดยอัตโนมัติ และสำหรับคำถามที่ว่า เราชนะรอบใหม่ได้วันไหน หรือ เราชนะรอบใหม่เงินเข้าวันไหน ก็สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบด้วยกัน ดังต่อไปนี้

 

 • ผู้ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

 

 • ได้รับเงินรอบที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
 • ได้รับเงินรอบที่ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

 

 

 • ผู้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชน

 

 • ได้รับเงินรอบที่ 1 วันที่ 21 พฤษภาคม 2566
 • ได้รับเงินรอบที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2566

 

เราชนะรอบใหม่ล่าสุด สามารถใช้เงินได้ถึงวันไหน

เชื่อได้ว่าหลาย ๆ ท่านก็คงจะเกิดความสงสัยมากพอสมควรว่า เราชนะหมดเขตใช้เงินวันไหน และ เราชนะงวดสุดท้ายวันที่เท่าไหร่  ซึ่งจะสามารถแบ่ง เราชนะใช้ได้ถึงวันไหน ออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน ดังต่อไปนี้

 • รอบแรก สามารถใช้สิทธิ์เราชนะได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
 • รอบสอง สามารถใช้สิทธิ์เราชนะได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 

ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิ์ในรอบใด ๆ ก็ตาม ล้วนเป็นการจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทาง ออนไลน์ หรือที่ทุกท่านคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในชื่อว่า “แอปพลิเคชันเป๋าตัง” นั่นเอง โดยเงินเยียวยาทุก ๆ รอบ จะไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีส่วนตัวได้แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นความต้องการของรัฐบาล ในการลดการสัมผัสเงินสดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยจะใช้รูปแบบการใช้จ่ายแบบ Cashless 100%

ซึ่งจากบทความที่เพิ่งกล่าวไปเมื่อข้างต้น จะสรุปได้ว่า เราชนะรอบใหม่ล่าสุด ทางโครงการฯ ได้ทำการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (จากเดิม 31 พฤษภาคม 2566) เนื่องจากทางโครงการฯ ได้ทำการเพิ่มเงินเยียวยาให้กับทุกท่าน เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ทุกท่านสามารถ เช็คสิทธิ์เราชนะตรวจสอบสิทธิ์ ได้อย่างง่ายดาย ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ไม่จำเป็นจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่แต่อย่างใด เพราะทางโครงการฯ จะทำการโอนสิทธิ์ให้โดยอัตโนมัติ ในส่วนของเงินเยียวยาที่ทุกท่านได้รับ ตั้งแต่ครั้งแรก จนถึงครั้งล่าสุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้นคนละ 9,000 บาท