กู้เงินก้อนออมสิน

จาก 8000 บ.
เงินเดือน
จาก 6%
อัตราดอกเบี้ย
จาก 20 ปี
อายุของผู้กู้

กู้เงินก้อนออมสินทำได้ง่ายๆ ใครๆ ก็สามารถทำได้!

 

ล่าสุดกับข่าวดีของธนาคารออมสินที่ออกมาเอาใจคนรุ่นใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากมหัตภัยไวรัสโควิด-19 ที่มีความประสงค์อยากจะกู้สินเชื่อเงินก้อน วันนี้โอกาสของพวกคุณมาถึงแล้วกับการกู้เงินก้อนออมสินแบบสินเชื่อฉุกเฉิน ที่ได้เงินสูงสุดถึง 10,000 บาท (ผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ) ดอกเบี้ยขั้นต่ำเพียงแค่ 10 บาท/เดือน  และ 50,000 บาท (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ) ดอกเบี้ย 175 บาทต่อเดือน จะมีขั้นตอนการสมัครยังไงบ้างไปดูพร้อมกันเลย

 

คุณสมบัติของผู้กู้เงินก้อนออมสิน (ไม่มีรายได้ประจำ)

  1. จะต้องอายุ 20 ปีขึ้นไปและสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน และได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด เช่น พ่อค้า-แม่ค้า คนขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
  3. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้
  4. เมื่อรวมอายุผู้กู้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

 

คุณสมบัติของผู้กู้เงินก้อนออมสิน (มีรายได้ประจำ)

  1. กู้เงินก้อนออมสินจะต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่ได้รับผลกระทบ เช่น ตกงาน ถูกลดเงินเดือน ขาดรายได้ เป็นต้น
  2. ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ เพียงมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนและสามารถติดต่อได้
  3. กู้เงินก้อนออมสินต้องมีสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือนล่าสุด ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน หรือใช้เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

 

อยากจะสมัครกู้เงินออมสิน ต้องสมัครอย่างไร

สำหรับการกู้เงินก้อนออมสินในครั้งนี้ ผู้กู้สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง เว็บไซต์ www.gsb.or.th โดยตรงของธนาคารเท่านั้น และทำตามขั้นตอนที่ทางเว็บไซต์กำหนด *สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 ธ.ค. 65

 

เอาล่ะ…ก็ถือว่าการทำสินเชื่อเงินก้อนออมสินในครั้งนี้ ธนาคารได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส และหลังจากที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้วกรุณารอ SMS พร้อมทั้งนำเอกสารการขอกู้เงินไปติดต่อยื่นกับธนาคารสาขาที่แจ้งไว้ และรอธนาคารพิจารณาเอกสาร 4-15 วันทำการ แต่ตรงนี้อาจจะขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารด้วย ดังนั้นโปรดเตรียมเอกสารให้ครบกันด้วยนะจะได้อนุมัติไวขึ้น!

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

จาก 6000 บ.
เงินเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
จาก 19 ปี
อายุของผู้กู้
จาก 7000 บ.
เงินเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
จาก 20 ปี
อายุของผู้กู้
จาก 5000 บ.
เงินเดือน
จาก 36%
อัตราดอกเบี้ย
จาก 20 ปี
อายุของผู้กู้