กู้เงินก้อนกสิกร

จาก 8000 บ.
เงินเดือน
จาก 8%
อัตราดอกเบี้ย
จาก 20 ปี
อายุของผู้กู้

ต้องการเงินด่วนมากู้เงินกับกสิกรสิ กู้เงินก้อนกสิกร สินเชื่อเงินด่วนช่วยคุณได้นะ!

 

มีปัญหาทางด้านการเงิน แล้วอยากจะกู้เงินก้อนกับธนาคารแต่ไม่รู้จะหันไปเลือกใช้ธนาคารอะไร แนะนำให้ว่าหันมาใช้กสิกรกัน กับการกู้เงินก้อนกสิกร หาเงินก้อนที่ไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้ ประกอบกิจการ หรือมีอาชีพอิสระก็สามารถกู้เงินก้อนกสิกรได้ กับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ของกสิกร สมัครง่าย เอกสารน้อย พร้อมรับเงินก้อนไปใช้ได้เลย

 

คุณสมบัติของผู้กู้เงินก้อนกสิกรแบบผู้มีรายได้ประจำ

– สัญชาติไทย

– อายุ 20 ปีขึ้นไป

– อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

– ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

– ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

– มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

 

คุณสมบัติของผู้กู้เงินก้อนกสิกรแบบเจ้าของกิจการ

– สัญชาติไทย

– อายุ 20 ปีขึ้นไป

– อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

– ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

– ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

– มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

 

คุณสมบัติของผู้กู้เงินก้อนกสิกรแบบผู้มีอาชีพอิสระ

– สัญชาติไทย

– อายุ 20 ปีขึ้นไป

– อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

– ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

– ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

– มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

*ทุกผู้กู้ใช้แค่เอกสารแสดงตัวตน (บัตรประชาชน) และเอกสารแสดงรายได้ (เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน) สมัครได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรได้เลย

 

สมัครง่าย แถมถ้าอนุมัติแล้วก็สามารถใช้จ่ายได้แบบตามใจ และไม่ต้องกลัวว่าจะหมุนเงินไม่ทันเพราะว่าทางธนาคารได้มีการคำนวณเรื่องอัตราดอกเบี้ยไว้ให้ด้วย แถมดอกเบี้ยยังต่ำ ดอกเบี้ยต่ำสุด 15% ของตลอดอายุสัญญา เพราะฉะนั้นถ้าจะกู้เงิน ต้องการใช้เงินก้อนด่วนก็มากู้เงินก้อนกสิกรได้กับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ได้เลย

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

จาก 6000 บ.
เงินเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
จาก 19 ปี
อายุของผู้กู้
จาก 6000 บ.
เงินเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
จาก 19 ปี
อายุของผู้กู้
จาก 5000 บ.
เงินเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
จาก 18 ปี
อายุของผู้กู้