บัตรเบิกถอนเงินสด สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

จาก 15000 บ.
เงินเดือน
ถึง 25%
อัตราดอกเบี้ย
จาก 20 ปี
อายุของผู้กู้

จุดเด่นของบัตรเบิกถอนเงินสด สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

• วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท

• อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก

• จ่ายชำระคืนสบายๆ ขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดเงินต้นคงค้างรวมดอกเบี้ย

• สะดวกด้วยหลากหลายช่องทางการเบิกถอนเงินสด และชำระเงิน

• ชำระเงินผ่านตัวแทนให้บริการรับชำระเงิน ใกล้ๆ คุณ

 

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเบิกถอนเงินสด สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

• รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

• พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

• เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

• อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

 

อัตราดอกเบี้ยและวงเงินของบัตรเบิกถอนเงินสด สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

• วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท

• อัตราดอกเบี้ย (คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก) สูงสุด 25% ต่อปี

 

เอกสารประกอบการสมัครบัตรเบิกถอนเงินสด สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

• สำเนาบัตรประชาชน

• สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

• สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีที่มีรายได้ ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

• สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

จาก 12000 บ.
เงินเดือน
ถึง 28%
อัตราดอกเบี้ย
จาก 20 ปี
อายุของผู้กู้
จาก 9000 บ.
เงินเดือน
จาก 10%
อัตราดอกเบี้ย
จาก 20 ปี
อายุของผู้กู้
จาก 5000 บ.
เงินเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
จาก 18 ปี
อายุของผู้กู้