กู้เงินก้อน tmb

จาก 9000 บ.
เงินเดือน
จาก 10%
อัตราดอกเบี้ย
จาก 20 ปี
อายุของผู้กู้

กู้เงินก้อน tmb ทีเอ็มบีตอบโจทย์ทุกความต้องการกับสินเชื่อส่วนบุคคลแคชทูโก

 

แน่นอนว่าการจะกู้เงินสักหนึ่งครั้งกับธนาคารเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ ให้ถี่ถ้วนและรอบคอบ วันนี้เราจึงมีอีกหนึ่งสินเชื่อส่วนบุคคลดีๆ มาฝากกันอีกเช่นเคย กับการกู้เงินก้อน tmb ธนาคารที่จะทำให้คุณได้มากกว่าที่เคยได้กับกู้เงินก้อน tmb สินเชื่อส่วนบุคคลแคชทูโก พิเศษสุดๆ สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร รับดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี ตลอด 3 เดือนแรก อีกทั้งยังมีวงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 – 1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน กรณีที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับ TMB และมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน และจะมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง รวมระยะเวลาในการผ่อนชำระยาวนานถึง 1 – 5 ปี สำหรับการกู้เงินก้อน tmb

 

ใครสามารถขอกู้เงินก้อน tmb แคชทูโกได้บ้าง

สำหรับบุคคลที่สามารถขอยื่นกู้เงินเป็นสินเชื่อเงินก้อน กู้เงินก้อน tmb ได้นั้นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)
 • กรณีที่มีรายได้อื่นๆ ให้แนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

 

เป็นยังไงกันบ้างสำหรับเงื่อนไขของสินเชื่อส่วนบุคคลกู้เงินก้อน tmb กับสินเชื่อแคชทูโกที่เรานำมาฝากกัน หวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของผู้ที่มีความประสงค์จะกู้เงินกันนะ

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

จาก 8000 บ.
เงินเดือน
จาก 6%
อัตราดอกเบี้ย
จาก 20 ปี
อายุของผู้กู้
จาก 15000 บ.
เงินเดือน
ถึง 25%
อัตราดอกเบี้ย
จาก 20 ปี
อายุของผู้กู้
จาก 6000 บ.
เงินเดือน
จาก 36%
อัตราดอกเบี้ย
จาก 20 ปี
อายุของผู้กู้